حیدر ربیعی

ارائه مشاوره مطمئن و هوشمند در پی سالها کسب دانش و تجربه.

دانلود رزومه علمی حیدر ربیعی

​​​​​​​مشاور ارشد استراتژی مالی، اقتصادی وسرمایه گذاری

​​یک حسابدار در آینده نزدیک برای اجرای اولویت های استراتژیک، به درک بهتر تکنولوژی دیجیتال و تولد میان رشته های جدید و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ دارد. دو تکنولوژی بسیار مهم و تاثیر گذار بر آینده حرفه حسابداری در حال رخ نشان دادن. بلوکچین که اجازه میدهد اطلاعات حسابداری با خیال راحت مبادله شوند و گزارشگری مالی را دگرون کند، و همچنین هوش مصنوعی و شبکه های عصبی که وعده خودکار شدن و کاهش هزینه فرآیند تهیه اطلاعات را میدهد.

مقاله های مروری

مقاله های مروری حیدر ربیعی که شامل خلاصه از تحقیقات اخیر درباره موضوعات مختلف پژوهشی و مطالعات انجام شده در آن زمینه، به هدف ایجاد زمینه فهم و درک بهتر و فراهم کردن یک دیدگاه از آن موضوعات از طریق مقایسه پژوهش های جدید با پژوهش های پیشین و ارائه نتایج به صورت دقیق و مفصل، نگارش شده است. 
درجه اعتماد به مقاله های مروری به کیفیت و سودمندی اطلاعات بیان شده در آنها وابستگی دارد، از این رو، بیشتر مطالبی که در مقاله های مروری حیدر ربیعی مطرح شدند با ذکر رفرنس و منابع فراوان بیان گردید. به همین دلیل، مطالعه کنندگان این مقالات میتوانند به دیدگاه جامع درباره موضوعات آن مقاله ها برسند. به همین دلیل، از دوستان عزیز برای خواندن و مطالعه مقالات مروری حیدر ربیعی دعوت به عمل میآید.
​​​​​​​مقاله های مروری در حال انتشار متعاقبا به اشتراک گذاشته میشود.

صفحه مقاله های مروری را بخوانید
مجموعه مقاله های مروری حیدر الربیعی در مورد حرفه حسابداری

مقالات پژوهشی

به مقاله هایی که بر مبنای سنجیدن روابط بین متغیرها و آثار آنها بر یکدیگر با استفاده از الگوی علمی، مقالات پژوهشی گفته میشود. حیدر ربیعی مانند سایر محققان رشته حسابداری به دنبال به اشتراک گذاشتن نتایج به دست آمده از مطالعات خود با سایر محققان و شاغلان در حرفه حسابداری هستند. ایشان در روند تحقیقات خویش، اثبات یک یا چند فرضیه و یافتن جواب یک یا چند سوال که در ذهن دارند، دنبال میکنند.
​​​​​​​همه مجله های علمی متخصص، اکثرا مقاله ها پژوهشی را در اولویت چاپ و اهمیت بیشتر نسبت به سایر مقاله ها میدهند، زیرا در مقالات علمی پژوهشی یک ایده جدید یا نوآوری وجود دارد و میتواند برای شاغلان در حرفه حسابداری مفید و تاثیر گذار باشد. به همین دلیل، از دوستان عزیز به خواندن مقاله پژوهشی حیدر ربیعی دعوت به عمل میآید.
مقاله های علمی در حال تحقیق متعاقبا به اشتراک گذاشته میشوند.

صفحه مقاله پژوهشی را بخوانید
مقالات و مطالعات پژوهشی حیدر الربیعی در مورد حرفه حسابداری

کتاب ها

حیدر ربیعی اعتقاد دارد که توانایی مطالعه کتابهای حسابداری برای حسابداران و شاغلان در حرفه یکی از مهم ترین مهارتهای حرفه به حساب می آید، زیرا با خواندن کتابهای حسابداری برای ایجاد ارتباط با جامعه حسابداری، شاغلان در بازار سرمایه امر ضروری است. حسابداران که توانایی دسترسی به اطلاعات کتابهای حرفه حسابداری و بازار سرمایه راحت تر می توانند اطلاعاتی در مورد جهان حسابداری و بازار سرمایه پیرامون خود به دست آورند، از طرف باعث میشود با دیگر حسابداران و سایر بازارهای سرمایه در سطح بین المللی ارتباط بر قرار نمایند. ایشان بر این باور هستند که خواندن و مطالعه حسابداران عزیز در زمینه افزایش قدرت ارائه اطلاعات مالی و حسابداری و گذاشتن آن اطلاعات در اختیار ذینفعان، کمک می کند. همچنین مطالعه کتابهای حسابداری موجب پیشرفت جامعه حسابداران و افزایش اطلاعات آنان در زمینه های مختلف مانند فنآوری، موضوعات اقتصادی و نیازهای اجتماعی میشود. از این رو، حسابداران عزیز و شاغلان در حرفه به خواندن کتابهای چاپ شده حیدر ربیعی دعوت به عمل میآید.
کتابهای در حال چاپ متعاقبا به اشتراک گذاشته خواهند شد.

صفحه کتاب ها را بخوانید
کتاب های ترجمه و تالیف حیدر الربیعی در زمینه حرفه حسابداری
ارسال نظرات

درخواست

آیا میخواهید نظرتان در مورد مقاله ها و کتاب ها ارسال کنید؟ فقط خواهشمندم اطلاعات تماس خودتان را ارسال کنید تا به زودی با شما تماس گرفته شود.

​رشد دارایی شرکتها اگر عوامل موثر بر آن درست شناسائی شود، میتوان به عنوان یک معیار برای سنجش موقعیت بنگاه های اقتصادی و ارزیابی عملکرد مدیریت آن را معرفی کرد. سرمایه گذاران به دنبال معیار مناسب و قابل اتکا هستند تا بتوانند در مقایسه عملکرد آن شرکتها در سالهای متوالی و همچنین جهت مقایسه بین بنگاههای اقتصادی در یک صنعت از آن استفاده کنند. عملکرد و سیاستهای مدیریت شرکتها از یک طرف و نسبت مالکانه هر شرکت به طور مستقیم بر رشد داراییهایی آن شرکتها تاثیر میگذارد.  

​رشد دارایی شرکتها  

​​​​​​​​کلیه حقوق این سایت محفوظ برای حیدر ربیعی