با توجه به مسئولیت حسابداران، بسیار ضروری به نظر میرسد در افزایش مهارت های کمک کردن به پیشرفت و تحقق اهداف استراتژی کسب و کار واحدهای اقتصادی، افزایش توانایی ارزیابی درست و منطقی عملکرد مدیریت و حفظ صلاحیت های مشارکت در تصمیم گیری های اقتصادی بر مبنای متغیرهای مالی صحیح در جهت پیشبرد اهداف واحدهای اقتصادی و تعالی سازمانی را قدم بردارند.

آدرس من

به آسانی می توانید بنده را از روی نقشه پیدا کنید.

ایران - تهران، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به خیابان انقلاب.
​​​​​​​کد پستی: 0000 0000

0098-21-11111111
0098-21-22222222

​​​​​​​info@haideralrabiei.com

​​​​​​​هر چند حسابداران به ظاهر از اقتصاد روز به دور هستند، زیرا مبنای عمل اکثر واحدهای مالی و حسابداری بهای تاریخی است. اما از آنجایکه حسابداری زبان تجارت و حسابداران مترجمان عملکرد شرکت­ ها و موسسات اقتصادی هستند، باید به مسائل واقعی احاطه داشته باشند و از نفوذ و روابطی که با مدیران اجرایی و هیئت مدیره­ ها دارند، استفاده کنند تا در مرحله اول موقعیت اقتصادی، تجاری و رقابتی شرکت­ هایی که در آن­ها شاغل هستند تقویت کرده و بر آینده خود و شرکت­ های محلی تاثیر داشته باشند. با درک صحیح برنامه ­های اقتصادی بین المللی و حفظ حق مشروع استفاده عادلانه از ثروت خویش، می­توان بر آینده اقتصاد محلی نیز اثر مثبت گذاشت و تولید ملی را تقویت کرد. این مسئله باعث حضور قوی شرکت­ های محلی در عرصه بازارهای سرمایه، فروش و اقتصاد بین المللی می­شود، و از طرف دیگر حضور سایر شرکتهای چند ملیتی در بازار سرمایه، فروش و اقتصاد محلی عادلانه و مبنی بر حفظ حقوق مشترک خواهد بود. توسعه در هر کشور با نگاه به گذشته و استفاده از تجربیات و شکست­ های محلی و بین المللی تحقق می­یابد. حسابداران در آینده باید به چند مسئله توجه کنند. دوام کشورها به توسعه کشاورزی و رسیدن به خود کفایی می­باشد. توسعه به شبکه­ های حمل و نقل پیشرفته و وسایل ارتباط مدرن نیاز دارد. در برابر مشکلات بی سوادی، عوامل گسترش آسیب­ های اجتماعی از جمله مواد مخدر و مشکلات آموزشی کودکان باید اراده ملی باشد و همه افراد جامعه جهت ریشه کن کردن همه آن معضلات متحد شوند و همت داشته باشند. سلسله مراتب، طبقات اجتماعی و فرهنگ هر کشور باید حفظ و از آن حمایت گردد. به نرخ تولد توجه شود و در جهت هدایت افراد جامعه به سوی تحقق اهداف توسعه­ باید برای جوانان زمینه کار ایجاد شود تا بتوان از آن نیروهای جوان در افزایش درآمد، سرانه و سطح تولید ملی استفاده کرد.​​​​​​​

حسابداری زبان تجارت