شاغلان در حرفه حسابداری طبق مهارت وظایفی دارند. وظایف عادی حسابداران شامل مهارتهای دفترداری ابتداری و حسابداری هزینه است. در حالیکه وظایف تکنیکی آنان برگیرنده بودجه بندی و حسابداری مدیریت میباشد. اما وظایف ماهرانه شاغلان در حرفه حسابداری شامل وظایف حسابرسی، تصمیم گیری و گزارشگری است. وظایف پژوهشی حسابران، مهارت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم و ارائه مشاوره حرفه ای مستقل را در برمیگیرد.

در مهر ماه سال 1400 بابت موضوعات استراتژی کسب و کار و توسعه روابط با کشورهای همسایه ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشستی رایزنی با حضور تعدادی از بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورهای ایران، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، عراق و پاکستان مقیم ایران برگزار کرد.
به جهت ارائه نظرات و نکات کلید تاثیر گذار بر روابط کسب و کار بین بازرگانان حاضر در نشست از دیدگاه استراتژیهای مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل ایران 
مشاور معاون بین المللی اتاق بازرگانی تهران جناب آقای دکتر مهندی نجات نیا،  برای دکتر حیدر ربیعیدعوتی صادر کردند.
سخنرانی دکتر حیدر ربیعی با ارائه پیشنهادات منطقی و راهکارهای تحقق همکاری گسترده بین کشورها منطقه با توجه به موقعیت جغرافی ایران مورد توجه حاضرین قرار گرفت و برای ادامه راهنمایی و رفع موانع به معاونت بین المللی اتاق بازرگانی نیز مجددا دعوت شدند.

دکتر ربیعی در حال ارائه پیشنهادات کاربردی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
همکاری علمی با اتاق بازرگانی تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از دکتر حیدر ربیعی به جهت ارائه مطالب علمی مرتبط با فرآیند تهیه صورتهای مالی، ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد و نکات کاربردی بهره برداری از بخشودگی و معاقیتهای مالیاتی، دعوت کرد.
کلاس آموزشی در تاریخ 1401/05/24 با همکاری دانشگاه عباسپور و دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. دانشجویان که کاملا از کادر مالی شرکتهای توزیع نیروی برق استان مرکزی بودند با اعلام رضایت با دکتر حیدر ربیعی اکتیو و فعالیت فوق العاده ای داشتند.
نمره رضایت از کلاس که توسط دانشجویان احصا گردید 87 در صد بود.

همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
دکتر حیدر ربیعی در حال همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

در تاریخ 12، 13 و 14 اردبهشت ماه سال 1402 "بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق" توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران برگزار گردید.
​​​​​​​از اهداف مشارکت دکتر حیدر ربیعی در کمیته علمی کنفرانس فراهم سازی بستر مناسب برای تبادل دانش و تجربه ها علمی و صنعتی، فراهم سازی بستر مناسب جهت ارائه دستاوردهای متخصصان صنعت توزیع نیروی برق به جامعه علمی، فراهم سازی امکانات و شرایط لازم برای ارتقای ارتباط و تبادل دانش بین شرکتهای توزیع نیروی برق و دانشگاه ها، ترسیم نقشه راه برای توسعه صنعت توزیع نیروی برق و معرفی آخرین فناوریها، توسعه دانش بنیان در حوزه صنعت، معرفی اهمیت هوشمندسازی در حوزه توزیع نیروی برق و جلب توجه صاحب نظران و سیاست گذاران به توسعه آن و توسعه همکاریهای علمی و صنعتی با سایر مراکز علمی جهان است.

گواهی داوری مقالات علمی توسط دکتر حیدر ربیعی
گواهی مشارکت علمی در داوری مقالات

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از دکتر حیدر ربیعی به جهت ارائه مطالب علمی مرتبط با تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیح و نکات کاربردی فرآیند رسیدگی توسط حسابرسی مستقل، دعوت کرد.
کلاس آموزشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 24 و 1402/02/25 در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد. دانشجویانی با نشاط و به دنبال کسب مهارت علمی و تجربه های جدید بودند. نکات کاربردی توسط دکتر حیدر ربیعی مطرح گردید و دانشجویان با اشتیاق بابت هر مطلب سوالات فراوانی داشتند.
نمره رضایت از کلاس 92 در صد بود.

همکاری با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
همکاری دکتر حیدر ربیعی با شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
همکاری علمی دکتر حیدر ربیعی با شرکت برق منطقه ای باختر

در روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 شرکت برق منطقه ای با همکاری دانشگاه شهید بهشتی از دکتر حیدر ربیعی به جهت برگزاری کلاس آموزشی به کادر مالی درمورد نکات کاربردی تکمیل جداول اظهارنامه مالیاتی عملکرد و نکات کاربردی استفاده از قانون مالیاتهای مستقیم دعوت کرد.
کلاس آموزشی در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد. واقعا همکاری دانشگاه شهید بهشتی قابل تحسین بوده و به بهترین تحو ممکن مطالب به دانشجویان منتقل گردید.
​​​​​​​میزان رضایت از همکاری که توسط دانشجویان ارزیابی شد 93 در صد بود.

همکاری علمی با شرکت برق منطقه ای باختر

پیرو صدور قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام مودیان مالیاتی به اجرای آن و ارسال صورتحسابها از طریق کارپوشه مودیان، و از آنجایکه هر صنعت دارای خصوصیات و ویژگی منحصر به فرد است، که صنعت توزیع نیروی برق نیز از این قاعده مستثنی نیست. مخاطرات و چالشهای متوجه این صنعت از سوی دکتر حیدر ربیعی مطرح گردید.
دکتر حیدر ربیعی به دفتر مجامع شرکت مادر تخصصی توانیر گردید و با حضور آقای غفاری مدیر دفتر مذکور و اعضای کمیسیون مالی، مشکلات اجرایی قانون با توجه به خصوصیات صنعت و مخاطرات محرمانگی اطلاعات مالی طی یک جلسه همفکری در روز یکشنبه مورخ 1402/03/22 مطرح و بررسی شده است. 

مشارکت دکتر حیدر ربیعی در جلسه همفکری بررسی چالشهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
جلسه همفکری بررسی چالشهای قانون سامانه مودیان

پیرو بررسی متن قرارداد پیشنهادی "حق العمل کاری خرید تضمینی برق فیما بین شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکت ساتبا" ارائه شده از سوی شرکت ساتبا در روز یکشنبه مورخ 1402/05/01 جلسه کمیسیون انرژی برق کشور برگزار شده و تمام 16 ایرادی که از لحاظ دیدگاه تبعات مالیاتی، استراتژی اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری وارد شده به قرارداد پیشنهادی توسط دکتر حیدر ربیعی ارائه و توضیح داده شده است. کمیسیون انرژی برق ضمن تایید ایرادهای وارده به قرارداد مذکور و ابراز نگرانی درمورد تبعاتی که ممکن است به صنعت توزیع برق وارد شود، به مشاور ارشد دکتر حیدر ربیعی موضوع اصلاح قرارداد و رعایت منافع شرکتهای توزیع نیروی برق، ارائه و پیگیری آن با شرکت ساتبا را موکول نموده است. 

همکاری دکتر حیدر ربیعی با کمیسیون انرژی برق شرکتهای توزیع نیروی برق
همکاری با کمیسیون انرژی برق شرکتهای توزیع نیروی برق
 با عرض سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق و بهروزی، بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران گرامی ضمن دعوت به همکاری علمی در زمینه های مرتبط با مسائل حسابداری، حسابرسی و مالی تقاضا می شود صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و داده های تاریخی شرکت های پذیرفته شده و فعال در سازمان های اوراق بهادار کشورهای مختلف به جهت استفاده از آن ها در تحقیقات علمی در چارچوب مسائل و موضوعات مرتبط با حسابداری، حسابرسی و مالی ارسال فرمایید.
​​​​​​​خواهشمندم اطلاعات تماس خودتان را ارسال فرمایید تا به زودی با شما تماس گرفته شود.

دعوت به همکاری علمی

حیدر ربیعی آماده همکاری علمی در زمینه تحقیقات حسابداری

مشکل نمایندگی، زمانی رخ داد که مالکیت شرکت­ ها از مدیریت آن­ها جدا شد. ظاهر شدن مشکل نمایندگی در عرصه مالی و اقتصادی به مطرح کردن مبانی تئوری نمایندگی منجر شد. تئوری نمایندگی توضیح می­دهد که تصمیم­ گیری در مورد کارهای روزمره به مدیران تفویض می­شود، که همیشه مدیران به نفع سهامداران تصمیم نمی­گیرند که در چنین حالت تضاد منافع بین دو گروه به وجود می­آید. هدف شرکت­ ها افزایش ثروت سهامداران است، مدیران برای تحقق این فرض از سوی سهامداران انتخاب می­شوند، اما در عمل همواره اینگونه نیست. زیرا مدیران ممکن­ است به دنبال افزایش منفعت شخصی باشند. این مسئله منجر به تمرکز مدیران بر سرمایه­ گذاری در منابع اقتصادی کوتاه مدت و توجه به منافع بلند مدت سهامداران نکنند. در بعضی مواقع مدیران به صورت غیر مستقیم توسط سهامداران کنترل می­شوند. این کنترل مدیران را تحت فشار قرار می­دهد، این فشار باعث توجه مدیران به عایدی­ های متفرقه کنند و نیز در این حالت منافع و رفاه سهامداران کاهش خواهد شد. تئوری نمایندگی فرض می­کند که کنترل مدیران برای سهامداران بسیار مشکل و پر هزینه ­است. از طرف دیگر سهامداران به حل مشکل تضاد منافع به وجود آمده تمایل دارد. تئوری نمایندگی، هزینه کنترل مدیرانرا هزینه نمایندگی می­نامد.​​​​​​​تئوری نمایندگی، به جز روش­های کنترل غیر مستقیم، روش­های مستقیم نیز مطرح نموده است. یکی از این روش­ها حق رای سهامداران در مجامع عمومی است. روش مستقیم دوم، انعقاد قرارداد بین سهامداران و مدیران مبنی بر حفظ اهداف شرکتها است. روش دیگر خروج سهامدار اصلی که موجب نگرانی سهامداران خرد و افت قیمت سهام در بازار سرمایه است و در نهایت به متاثر شدن منافع مدیران از آن خروج خواهد شد.​​​​​​​

حسابداری زبان تجارت