حسابداران و شاغلان در حرفه ­های حسابداری و مالی به عنوان افراد مستقل اما حافظ منافع استفاده کنندگان اطلاعات مالی باید تاثیر کشورهای صنعتی پیشرفته و انقلاب صنعتی بر مسیر تاریخی رشد شرکت­ های بین المللی به طور خاص و بر مسیر تجارت و اقتصاد جهانی به طور کلی را بدانند، زیرا حسابداری زبان تجارت و مترجم وقایع اقتصادی محسوب می­شود.​​​​​​​

(PDF) دانلود فایل کامل مقاله

* چکیده پژوهش:
رشد دارایی ­ها به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش ­بینی کننده ­ی قوی وضعیت شرکت­ ها و فرصت های رشد سرمایه­ گذاری در آینده، بر تصمیم­ های سرمایه­ گذاران و سایر بازیگران بازار سرمایه تاثیر گذار است. در همین راستا در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر رشد دارایی­ ها با استفاده از داده­ های ترکیبی 446 شرکت فعال در بازارهای سرمایه حوزه خلیج فارس در دوره 2017- 2009 مورد بررسی قرار گرفته است.
برای این منظور، از OLS در برآورد رشد دارایی­ها استفاده شده و مدل پژوهش، پس از بررسی برقراری مفروضات کلاسیک، همخطی، مانایی بودن متغیرها و عدم وجود رگرسیون کاذب، تخمین زده شده است. نتایج بر این دلالت دارند که بازده دارایی­ ها، اندازه ریسک عملیاتی و ساختار سرمایه اثر مثبت و معنی­ داری، اما اهرم مالی و اندازه شرکت­ ها تاثیر منفی و معنی­ داری بر رشد دارایی­ ها داشته­ اند، در حالی که نسبت بهره ­وری رابطه منفی اما معنی­ دار نیست با رشد دارایی­ ها داشته است.
* کلیدواژه‌ها:
رشددارایی، بازده دارایی، اندازه ریسک عملیاتی، ساختار سرمایه، اهرم مالی ، نسبت بهره­ وری و اندازه شرکت­ ها.

* نحوه استناد به پژوهش:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این تحقیق ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر، ۱۳۹۷، عوامل تاثیر گذار بر رشد دارایی شرکت ها: مطالعه شرکت های حوزه خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه تهران.

عوامل تاثیر گذار بر رشد دارایی شرکت ها: مطالعه شرکت های حوزه خلیج فارس

سال انتشار:
1397
محل انشار:
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران.

استانداردهای گزارش­گری مالی بین المللی به علاوه قصد ایجاد زبان مشترک جهانی قابل درک از طرف سرمایه­ گذاران، به دنبال کاهش شکاف اطلاعاتی و به کمک کردن به سرمایه­ گذاران در شناسائی فرصتها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد اطمینان در مورد حفظ سرمایه آنان می­باشد. متاسفانه این مجموعه­ ای از استانداردها به تنهایی نمی­توانند سرمایه­ گذاران را جذب کنند و مانع از بین رفتن سرمایه آنان شود. عواملی دیگری نیز وجود دارد که باید به آن­ها توجه کرد. ریسک بازار سرمایه از تغییرات حاصل در نرخ یا قیمت­ های بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالا و تاثیر معکوس آن­ها بر سرمایه­ گذاری به وجود میآید، که این تاثیر به طور اساسی به کاهش درآمد و سرمایه و ایجاد تهدید برای جذب سرمایه ­گذاری منجر شودتغییرات و نوسان­ های بازار سرمایه می­توانند مدیریت پرتفوی دارایی­ های سرمایه­ گذاران را با بحران و مشکلات اقتصادی روبرو سازد. افزایش ناگهانی نرخ ارز یا نرخ بهره، می­تواند قیمت بازاری اوراق بهادار را کاهش دهد و بر ارزش سرمایه آنان اثر منفی بگذارد. ریسک بازار سرمایه از راه­ های مختلفی سرمایه­ گذاران را تهدید می­کند و بر آن­ها اثر می­گذارد، این تاثیرات ممکن­ است سبدهای سهام، اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهد و به عدم تطابق درآمد سرمایه ­گذاری با سرمایه اولیه و حتی از بین رفتن سرمایه منجر شود. از این رو، استقرار دادن سیستم مدیریت ریسک بازار در بازار سرمایه و ارائه گزارش صادقانه از نتایج ارزیابی ریسک فعلی بازار و همچنین تشکیل کمیته که وظیفه راهنمایی شرکت­ های عضو سازمان اوراق بهادار در ایجاد راه حل برای ریسک­ های احتمالی را داشته باشد در تحقق و رسیدن به هدف پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی و حفظ سرمایه کمک فراوانی خواهد کرد.​​​​​​​

حسابداری زبان تجارت