هرچند که مسائل حاکمیت شرکتی و نظام کنترل داخلی در کشورهای در حال توسعه به حد مطلوب نرسیده است، اما وجود آن نظام، محیطی کنترلی در بخش حسابداری فراهم می­کند که در آن نظارت و کنترل حسابرسان داخلی به اجرا درمی­آورد. در حقیقت فراهم کردن محیط کنترلی، ایجاد زمینه­ هایی برای پیاده سازی مفروضات و اصول حسابداری را ممکن می­سازد و ساختار بخشی به این نظام موجب ایجاد نظم و انضباط می­گردد.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام حکیم
تهیه کتاب

*پیشگفتار کتاب:
در تاریخ قبل از اسلام نیز عراق به دلیل تمدن های کهن و مجموعه الواحی که در کاوش های باستان شناسی به دست آمده، ظاهراً از بایگانی ها یا کتابخانه هایی برخوردار بوده که قدمت برخی از آنها به هزاره سوم قبل از میلاد باز می گردد. نمونه این مجموعه در تل لوح یا همان کتابخانه تاریخی مکتبه لکش (Legesh) که ظاهراً در برگیرنده الواحی متعلق به تجار و فرمانروایان، قابل توجه است. کتابخانه نیبور که در سال 1889 یافته شد و بخش قابل ملاحظه ای از آن به موزه لور منتقل گردید، یا خزانه دُرِیهم، مجموعه نینوا متعلق به اقوام آشوری، کتابخانه سبار متعلق به سومریان، خزانه موزی در جنوب کرکوک که بخشی از آن متعلق به تمدن اَکد می باشد، همگی نمونه هایی از این میراث تاریخی این سرزمین است.​​​​​​​
​​​​​​​
با تشکیل خلافت عباسی در سال 1032هـ گسترش مساجد و سپس مدارس زمینه ای را فراهم آورد که کتابخانه های متعددی در این جغرافیا شکل بگیرد و صنایع و حِرَف مرتبط با کتاب چون کتاب سازی، جلدسازی، ورّاقی، خطاطی، تذهیب و تصویرگری نیز به موازات آن مورد اقبال و توجه عامه قرار گیرد. فهرست نگاری کتب نیز در این دوران و در این فضای مستعد مورد توجه قرار گرفت که فهرست معروف ابن ندیم نمونه ای بارز و بی بدیل از این دست متون است. با شکل گیری بیت الحکمه و توجه به انتقال علوم از لغات و فرهنگ های مختلف نهضتی از سوی مترجمین و مؤلفین آغاز شد تا به این عصر طلائی و شکوفائی، اعتبار بیشتری بدهد. رتبه بندی علوم که در فهرست ابن ندیم شاید برای نخستین مرتبه مورد توجه قرار گرفت و او با تفکیک دهگانه موضوعات کتب زمینه توجه به رده های مختلف علوم را فراهم ساخت هم از ویژگی های دیگر این دوران تاریخی است.​​​​​​​

کاتبان، ناسخان، ورّاقان، جلدسازان، مترجمان و فهرست نگاران همه نشانی از میراث درخشان این دوره تاریخی است. منصور عباسی به تعبیری نخستین خلیفه ای بود که دستور جمع آوری کتب نفیس و حائز اهمیت را صادر کرد. اما با آغاز دوران خلافت هارون الرشید و سپس مأمون بغداد به نوعی دارالعلم دنیای اسلام آن روز شد. به طوریکه کثرت مدارس و قدمت آنها این سرزمین را به مکانی مناسب برای جویندگان علم و دانش مبدل نمود. مشهور است که از این تاریخ به بعد رقابت میان بغداد دولت عباسی، قرطبهِ امویانِ اندلس، قاهرهِ خلافتِ فاطمی در توجه به کتاب و کتابداری شکلی نمادین به خود گرفت.
در بغداد کتابخانه های متعددی چون رباط خاتونی متعلق به عهد سلجوقی، خزانه مدرسه نظامیه، خزانه مدرسه مستنصریه در سال های بعد فضایی را به وجود آورد که بسیاری از میراث امروزی تمدن اسلامی برخاسته از حاصل تکاپوی علمی حجرات، صحن و مَدرَس این مدارس بوده و در همان محیط تحریر و خلق شده است.
نظامیه بغداد را وزیر دانشمند سلجوقی خواجه نظام الملک بنیان نهاد و علما و ادبای بزرگی چون غزّالی سال ها در آن روزگار گذراندند. خلیفه عباسی مستنصر بالله هم در 630 هـ در شرق بغداد مدرسه مستنصریه را بنیان نهاد که خزانه کتب آن به روایتی یکی از مهمترین مجموعه های تاریخی در دنیای اسلام است. با پایان خلافت عباسی و از میان رفتن شکوه و عظمت تاریخی بغداد میراث این گنجینه بی بدیل نیز از تصرف و تطاول مصون نماند و از این دوران به بعد آن رونق گذشته و اعتبار تاریخی دیگر از خود جلوه ای را به درخشانی گذشته را در دنیای اسلام بروز نداد. کتابخانه های شخصی علما، والیان و فرمانداران، مجموعه داران و خاندان های متنفذ در سراسر این سال ها نمایندگی دوران باشکوه گذشته را عهده دار بود اما به دلیل مشکلات معمول چون حوادث طبیعی یا به میراث بردن ماترک اشخاص و خاندان های بزرگ این نمونه ها نیز کمتر توانسته است دوام خود را حفظ کند و اگر مجموعه هایی چون کتابخانه آل پاشا در بصره امروز به ما رسیده به نظر می رسد که وضعیت فعلی آن نمی تواند از اعتبار و گذشته تاریخی چنین خزانه های معتبری را نمایندگی کند.​​​​​​​​​​​​​​
شاید تنها استثناء درخصوص تجمیع و حفاظت از نسخه های خطی کهن عراق اختصاص به حوزه درسی دینی نجف اشرف داشته باشد. این حوزه که با مهاجرت شیخ طوسی قریب به یک هزار سال پیش بنیان نهاده شد خود داستانی از سرنوشت همین میراث تاریخی موجود در این سرزمین کهن است. شیخ طوسی چون با تعصب ورزی کینه توزان روبه رو شد و کتابخانه اش در بغداد را به آتش کشیدند، بر آن شد تا با مهاجرت به نجف در محیط تازه حوزه بحث و درسی متمایز از سنت بغداد را در سایه روضه علوی بنیان گذارد. با حضور او حوزه درس و بحث متعلق به دنیای شیعی در نجف قرار و استحکام یافت و به تبع آن صرفنظر از تولیدات علمی چون تقریرات دروس، شرح ها و حاشیه ها، مجموعه های گرانسنگی از میراث بازمانده کهن پراکنده در عراق جمع آوری و در مدارس پرتعداد نجف مورد استفاده و توجه طلاب علوم دینی قرار گرفت.
در اعصار متعلق به مرجعیت تامّه مراجع بزرگ که عموماً از خود مستحدثاتی چون مدرسه، حسینیه، مسجد، دارالایتام و... بنیان می نهادند، نیز توجه به جمع کتب و آثار موجود مورد توجه و عنایت ویژه قرار می گرفت. میراث بی بدیل بازمانده از تلاش غیرقابل ارزش گذاری حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره) که با وجود مشقت و تنگدستی، گاه نماز و روزه استیجاری موفق شد کتابخانه ای معتبر و بی همتا را از جمع آوری آثار پراکنده در نجف اشرف بنیان گذارد مصداق بارزی از ظرفیت غیرقابل انکار نجف اشرف خاصّه در یک سال گذشته برای احیای میراث مکتوب و چه بسا نفائس مکتوم شیعی- ایرانی می باشد. موضوع توجه به مطالعه و بهره گیری از متون اصلی در مواجهه با فضای اجتماعی- سیاسی عراق یک سال اخیر نیز نکته مهم دیگری است باید مورد توجه قرار گیرد. انقلابات عراق، تغییر پیاپی حکومت ها و نیز ترویج عقائد و اندیشه های سیاسی رایج در یک صد سال اخیر یکی از آفات مهم برای جامعه مستعد و ملتهب سرزمین های جدا شده از قلمرو عثمانی بود تا بر اثر اقتباس از این آراء و عقائد در مسیر هویت یابی خود حرکت کند.
عراق به دلیل ویژگی های متعدد چون سطح دانش افزون تر نسبت به برخی از سرزمین های مشابه عربی، تنوع فراوان قومی و مذهبی، نیز اختلافات تاریخی میان مناطق و عشائر مختلف از آمادگی افزون تری برای تأثیری از این وضعیت برخوردار بود. به نظر می رسد در این سال ها سیاست مراجع بزرگ شیعی درعراق در  مقابله با این تهدیدات و تلاش برای فراگیر نمودن امکانات دسترسی طبقات مختلف اجتماع به منابع مورد نیاز و در عین حال عاری از تبلیغات مسموم و ایدئولوژی های غیرسازنده بوده است.
در میان این مراجع شاید مهمترین اقدام از سوی آیت الله العظمی سید محسن حکیم(ره) شکل گرفت. امام حکیم بر آن شد با حمایت از تأسیس کتابخانه های متعدد در گستره جغرافیای عراق کنونی علیرغم فقدان ابزارهای رسانه ای زمینه آشنائی بیشتر جامعه عراق را با علوم و دانش های سازنده، نیز میراث بازمانده اهل بیت (ع) فراهم آورد. شمار شعبه های کتابخانه های مجموعه امام حکیم که در استان های مختلف عراق تشکیل شد امروز به بیش از یکصد کتابخانه رسیده است. مراکزی برای جلب طبقه جوان تحصیلکرده، که بنیان نهاده شده بود تا فرهنگ اسلامی را تقویت و تعمیق بخشد. مهمترین این مجموعه ها کتابخانه مرکزی امام حکیم در ابتدای شارع الرسول و محله حویش نجف و در جوار مسجد هندی است.
این کتابخانه در شوال 1375ق/1335ش بنا نهاده شد اما به صورت رسمی ده سال پس از این بود که کتابخانه در عید مبعث سال 1386ق/1345ش با کلیه امکانات و فضائی مساعد مورد بهره برداری قرار گرفت. کتابخانه ای که اینک افزون بر 5000 نسخه خطی را در خود جای داده است و با اغتنام از فرصت انتخاب نجف به عنوان پایتخت فرهنگی دنیای اسلام در سال 2012 مورد بازسازی ویژه ای قرار گرفته تا بتواند امکانی تازه را برای جامعه علمی نجف اشرف و عراق فراهم آورد.
آماده سازی فهرستی جامع از نسخه های خطی این کتابخانه ظاهراً مورد توجه بزرگانی از حوزه فهرست نگاری نسخه های خطی چون فاضل و فهرستنگار صاحب راِ حضرت آقای اشکوری واقع شده بود و اهتمام نخستین در این زمینه از ناحیه ایشان شکل گرفته بود. اما ظاهراً به دلیل پاره ای از اقتضائات زمان این مهم ناتمام مانده و فهرست مجموعه به صورت کامل در دسترس قرار نگرفته بوده است.
در سال 1386 هنگامی که برای نخستین بار امکان تشرف به عتبات عالیات عرش درجات برای نگارنده فراهم شد، توجه به دیدار از کتابخانه ها و مجموعه های نسخه های خطی ثمین نجف اشرف نیز سعادتی بود که توأمان گردید. کتابخانه امام حکیم یکی از این مجموعه ها بود که به دلیل گشاده روئی و بزرگواری مدیر آن محقق محترم جناب آقای سید جواد حکیم در بیان توضیحات لازم و مساعدت جهت دستیابی به فهرست نامگوی آثار توجه بیشتری را به خود جلب نمود. در گفتگوی نخستین مدیریت کتابخانه از پیشنهاد آماده سازی فهرست کتابخانه به صورتی کامل و در سه یا چهار مجلد استقبال نمودند و همین حسن توجه بود که زمینه همکاری اینجانب و همکارانم را برای آماده سازی فهرست کتابخانه فراهم ساخت. البته ناگفته نماند که برخی تفاوت در روش فهرست نگاری نیز از جمله ترتیب الفبایی یا اعدادی نسخه های خطی میان طرفین در نحوه کار وجود داشت اما نهایتاً مقرر شد تا این مجموعه بر اساس روش استاد منزوی در فهرست نگاری نسخه های خطی و با قاعده ترتیب الفبایی انتشار یابد.
فهرست حاضر دربرگیرنده ارائه عناوین الفبایی نسخه های خطی بوده که اطلاعات نسخه شناسی بر اساس شماره اثر، نام اثر، تعداد اوراق، نام مؤلف، نام کاتب، تاریخ کتابت، زبان اثر، موضوع اثر، ابعاد نسخه، آغاز و انجام نسخه ترتیب و تنظیم یافته است.
حاصل تلاش اولیه و همکاری مسئولان کتابخانه امام حکیم با فهرست نگار اعزامی جناب آقای سید حیدر ربیعی (حیدر الربیعی) مجلد اول این کتابخانه را برای انتشار آماده ساخت. سرکار خانم عاطفه زندی نیز با دقت و وسواس علمی کار مطابقت فیش های تهیه شده با مراجع را زیر نظر استاد فاضل جناب آقای علی بهرامیان که خود دانشی وسیعی در امر فهرست نگاری نسخه های خطی دارند، عهده دار شدند. کار حروفچینی و صفحه بندی را نیز سرکار خانم فریبا محمدپور به انجام رسانیدند تا با همه مشغله های فراوان و نیز مسئولیت های مختلف امکان بررسی نهائی و آماده سازی جلد نخست اثر برای نشر فراهم گردد. اثری که یقیناً خالی از سهو و خطا نخواهد بود. با این همه امید می رود که کارگروه شکل گرفته بتواند با مساعدت و راهنمائی مدیران کتابخانه امام حکیم و به ویژه شخصیت فرزانه جناب آقای سید جواد حکیم زمینه آماده سازی مجلدهای بعدی فهرست این کتابخانه را نیز فراهم سازد.
در پایان شایسته است از کمک های نخستین و توجه ویژه جناب آقایان سید محسن حکیم، سید محمدصادق خرازی و حاج عباس ایروانی که در زمینه انجام این مهم از دستگیری دریغ نورزیدند، قدردانی به عمل آید. همچنین بر خود فرض می دانم مراتب سپاسگزاری خود را از حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید محمود مرعشی نجفی که انتشار این اثر را در مجموعه منابع فهرستگان نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (ره) برعهده گرفتند اعلام داشته از خداوند متعال آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه این بزرگواران را نمایم.
سید علی موجانی
روضه علوی نجف اشرف - اول رجب المرجب 1433ق

​​​​​​​​* نحوه استناد به کتاب:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این کتاب ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
​​​​​​​ربیعی, حیدر، موجانی, سیدعلی، زندی, عاطفه، حکیم, سیدجواد،
 ۱۳۹1، فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام حکیم نجف اشرف (جلد اول)، تهران، انتشارات عظام، چاپ اول.
​​​​​​​* مشخصات کتاب:
مؤلفان: سیدعلی موجانی، عاطفه زندی، سیدحیدر ربیعی، سیدجواد حکیم
ناشر: عظام
زبان: فارسی
سال چاپ: 1391
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 324
قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
شابک: 9786009261673

یک راهنمای عملی استفاده از اقتصادسنجی
تهیه کتاب

*پیشگفتار کتاب:
اقتصاد سنجی، به معنای اندازه گیری و تحلیل کمی پدیده های واقعی اقتصادی و کسب و کار است و کاربردهای اقتصاد سنجی بیشتر در سه دسته توصیف واقعیتهای اقتصادی،آزمون فرضیه ها درمورد نظریه ها و سیاستهای اقتصادی. پیشبینی فعالیتهای اقتصادی آینده قرار میگیرند. رویکردهای مختلفی برای کمی سازی اقتصاد سنجی وجود دارند، اما این کتاب در بر روی تحلیل رگرسیون خطی تک معامله تمرکز دارد. بنابر این کتاب به تحلیل رگرسیون میپردازد، اما خواننده باید بداند که رگرسیون تنها یکی از رویکردهای کمی سازی اقتصاد سنجی و پر کاربردترین آنهاست.
در پیشگفتار مولف در کتاب اصلی آمده: "یک رویکرد نوآورانه برای شناخت اقتصادسنجی، به کارگیری آن است. این کتاب موضوع تحلیل رگرسیون خطی تک معادله را در قالبی ساده و قابل درک مبتنی بر مثالهای دنیای واقعی پوشش میدهد. همانطور که (یک راهنمای عملی) زیر عنوان کتاب نشان میدهد، جامعه هدف این کتاب نه تنها دانشجویان مبتدی اقتصادسنجی میباشد بلکه آن دسته از کاربران رگرسیون است که به دنبال یک مرجع مناسب هستند."
کتاب حاضر ترجمه و ویرایش هفتم از کتاب اصلی است که در این ویرایش آزمایشگاه اقتصادسنجی، آزمونهای اقتصادسنجی توسعه یافته ماننده بروش- پاگان و غیره اضافه شده است. در این ترجمه به دلیل تمرکز بر مباحث نظری و باتوجه به اینکه در سراسر متن مثالهای کاربردی فراوان برای درک مطلب وجود دارد، دیگر آزمایشگاه های اقتصاد سنجی که به صورت تمرین در انتهای  هر فصل در متن اصلی  ارائه شده، ترجمه  نشده اند. در صورت استفاده از این

ترجمه و درحواست خوانندگان در فرصت بعدی، این بحش نیز ان شاءالله به کتاب افزوده خواهد شد.
اینجانب در تحقیقات علمی تکنیک رگرسیون را به دفعات استفاده کرده ام و کتاب حاضر، مرجع عمده (زبان انگلیسی) من برای فراگیری . به کارگیری اقتصادسنجی و رگرسیون بوده و از میان کتابهای در دسترس انگلیسی زبان، آن را به دلیل متنی روال و مثالهای کاربردی متعدد، بسیار مفیدتر دیدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا برای دانشجویان فارسی زبان عزیز که درگ مطلب انگلیسی برایشان دشوار است، آن را ترجمه کنم. امیدوارم که تلاشم مفید واقع شود. خوشحال و ممنون میشوم نظرات و پیشنهادهای خود را به اطلاع من برسانید.
​* نحوه استناد به کتاب:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این کتاب ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
​​​​​​​ربیعی, حیدر، ۱۳۹8، یک راهنمای عملی استفاده از اقتصادسنجی، تهران، انتشارات لیلاز، چاپ اول.
​​​​​​​
​​​​​​​* مشخصات کتاب:
مؤلف: حیدر ربیعی
ناشر: لیلاز
زبان: فارسی
سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 500 نسخه
تعداد صفحات: 324
قطع : وزیری
شابک: 

راهنمای عملی ورود حسابداران به حرفه حسابداری
تهیه کتاب

*پیشگفتار کتاب:
به عنوان فردی که سال ها در حرفه مالی و حسابداری مشغول به کار هستم، همواره مراجعین جوانی دارم که از من برای اشتغال به کار در این حرفه راهنمایی میخواهند. سالهاست پاسخگوی سوالات حسابداران تازه کار یا جویای کار هستم. سوالاتی مانند از کجا شروع کنم؟ چطور در مصاحبه شغلی شرکت کنم؟ چه مبلغی به عنوان دستمزد پیشنهاد کنم؟ در محل کار چطور رفتار کنم؟ چکار کنم تا در شغل جدید ماندگار بمانم؟ برای موفقیت چه نکاتی، جه اصولی، جه دستورالعمل هایی، جه مهارتهایی، جه ... باید بدانم؟ و ...
با مرور بر روابطم و مراحعانی که به من میشود به این نتیجه رسیدم که مجموعه تجربیاتم را مدون کرده و در اختیار آشنایان قرار دهم. اما قلم به دست گرفتن همان و تبدیل شدن مجموعه تجربیات به کتاب حاضر همان. سعی کردم قدم به قدم با یک حسابدار جویای کار یا یک حسابدار تازه کار همراه شوم و هر موردی که نیاز به انتقال تجربه باشد را در فصلهای مختلف این کتاب جای دهم. امید است که تجربیاتم مفید واقع شود.
به جز فصل 5، سایر فصلهای این کتاب تقریبا عمومی هستند و تنها برای حسابداران یا تازه کاران کاربرد ندارند. در فصل اول کتاب به تعیین اهداف و روش در دستیابی به آن پرداختم، فصل 2 را به نکات رزومه نویسی اختصاص دادم. زیرا رزومه خوب میتواند تخصص و مهارت فرد را به خوبی به تصویر کشد و در دستیابی به موفقیت شغلی مطلوب، نقش موثری دارد. گاهی بسیاری از حرفه ها و با سابقه ها نیز رزومه مناسبی ندارند که با خواندن این فصل میتوانند ضمن پی بردن به اهمیت آن، با نکات رزومه نویسی آشنا شده و رزومه مناسبی برای خود تهیه کنند.

در فصل 3 نکات درخواست کار و انجام یک مصاحبه شغلی موفق را بیان کردم. موفقیت در مصاحبه شغلی، علاوه بر دانش و تخصص، به تکنیک هایی نیاز دارد. در فصل 4 به محیط کار و آداب حضور و معاشرت و کارمندی پرداختم. بسیاری از افراد بدون دانستن این آداب و نکات با ناشی گری موقعیت خود را به خطر انداخته و سرعت پیشرفت و ترقی خود را کند میکنند. نکالیف و مسائل مهم حسابداری را در فصل 5 جمع آوری کردم. این فصل دانش لازم برای کار حرفه ای یک حسابدار را در اختیار وی میگذارد. مطالبی که در دانشگاه زیاد به آن توجه نمیشوند و حسابداران به تجربه آنها را میآموزند بنابر این مجموعه کمک شایانی به تازه کاران خواهد کرد و بالاخره فصل 6 به یکسری مسائل عمومی برای کسب موفقیت پرداخته شده است.
ضمن آرزوی مفید بودن کتاب برای شما خواننده محترم، خوشحال و ممنون میشوم نظرات و پیشنهادهای خود را به اطلاع من برسانید.
​* نحوه استناد به کتاب:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این کتاب ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
​​​​​​​ربیعی, حیدر، 
ربیعی, یوسف، ۱400، راهنمای عملی ورود حسابداران به حرفه حسابداری، تهران، انتشارات لیلاز، چاپ اول.​​​​​​​
​​​​​​​* مشخصات کتاب:
مؤلفان: حیدر ربیعی و یوسف ربیعی
ناشر: لیلاز
زبان: فارسی
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 500 نسخه
تعداد صفحات: 324
قطع : وزیری
شابک: 9786226245210

رشد دارایی شرکتها معیاری برای سرمایه گذاران
تهیه کتاب

*پیشگفتار کتاب:
یکی از مشکلات و چالشهایی که اکثر سرمایه گذاران با آن مواجه هستند، ارزیابی موقعیت شرکتها و توانایی پایداری آنها در بازارهای رقابت میباشد. شناسایی موقعیت سازمانهای اقتصادی و بررسی قدرت سوددهی آنها به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و سیگنالهای مدیریتی نیاز دارد. به عنوان فردی که سالها در حرفه مالی و حسابداری مشغول به کار هستم، همواره مراجعین از سرمایه گذاران، شاغلان در حرفه حسابداری به عنوان گزارشگران و همچنین شاغلان در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان ارزیاب را دارم که از من برای معرفی معیاری مفید در شناخت موقعیت سازمانهای اقتصادی میخواهند. سالهاست پاسخگوی سوالات این عزیزان هستم. سوالاتی مانند برای بررسی اطلاعات گزارشگری مالی از کجا شروع کنم؟ چطور در بررسی سوددهی آتی شرکتها به اطمینان برسیم؟ برای ارزیابی سازمانهای اقتصادی فعال در بازار سرمایه چه نکاتی، چه اصولی، چه دستورالعملیهایی، چه مهارتهایی باید بدانیم؟ در بورس اوراق بهادار کدام سیگنالهایی دنبال کنیم؟ چکار کنیم تا در بازار سرمایه ماندگار بمانیم و سود ده باشیم؟ چه معیارهای به عنوان ابزار ارزیابی پیشنهاد کنم؟ و ...
با مروری بر دانش و تجربیاتی که از سال 1373 در بازار حرفه حسابداری و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدم که مجموعه تجربیاتم را مدون کرده و در اختیار عزیزانی که در این زمینه شاغل هستند و یا سوالی دارند، قرار دهم. در این کتاب حاضر سعی مهمترین ابزاری برای شناسایی موقعیتهای سودده و سرمایه گذاریهای معقول و منطقی به عنوان معیاری برای شناخت موقعیت تجاری و سوددهی سازمانهای اقتصادی را معرفی کنم. امید است که

تجربیاتم مفید واقع شود. در فصل اول کتاب به مقدمه کلی پرداختم. فصل 2 را به تعریف مفهوم رشد داراییها اختصاص دادم. زیرا رشد دارایی شرکتهای معقول و منطقی میتواند موقعیت رقابت و سوددهی را به خوبی به تصویر کشد و در دستیابی به موقعیت سرمایه گذاری مطلوب، نقش موثری دارد. گاهی بسیاری از حرفه ای های بازار بورس و حسابداران با سابقه نیز نقشه راهی مناسبی ندارند که با خواندن این فضل میتوانند ضمن پی بردن به اهمیت آن، با نکات موثر آن معیار آشنا شده و روش مناسبی برای خود تهیه کنند. در فصل 3 عوامل موثر بر رشد داراییها و ارتباط بین آنها را بیان کردم. موفقیت در ارزیابی رشد دارایی شرکتها به شناخت و ارزیابی عوامل موثر و یا ایجاد کننده آن، نیاز دارد. در فصل 4 به مطلعات و تحقیقاتی که توسط محققان خارجی و داخلی پرداختم. هدف از این فصل عرضه نتایحی که به دست آتپژوهشگران آمده میباشد. تحقیقی که بنده انجام دادم در این زمینه را در فصل 5 جمع آوری کردم. این فصل به مطالعه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار 8 کشور حاشیه خلیج فارس اختصاص داده شد.
ضمن آرزوی قلبی من مبنی بر مفید بودن این کتاب برای شما خواننده محترم، خوشحال و ممنون میشوم نظرات و پیشنهادهای خود را به اطلاع من برسانید. 
​* نحوه استناد به کتاب:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این کتاب ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
​​​​​​​
ربیعی, حیدر، ربیعی, یوسف،​​​​​​​ ۱400، رشد دارایی شرکتها معیاری برای سرمایه گذاران، تهران، انتشارات لیلاز، چاپ اول.
​​​​​​​* مشخصات کتاب:
مؤلفان: حیدر ربیعی و یوسف ربیعی​​​​​​​
ناشر: لیلاز
زبان: فارسی
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 500 نسخه
تعداد صفحات: 150
قطع: وزیری
شابک: 9786226245241​​​​​​​

خلاصه مبانی نظری و تحقیقات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
تهیه کتاب

*پیشگفتار کتاب:
به جهت برداشتن گامی در عرصه حرفه حسابداری و موضوع بسیار مهم استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مطالب این کتاب با زبان ساده و دوری از توضیحات اضافه تالیف و گردآوری شده، تا زمینه درک تحقیقات و نتایج به دست آمده از آنها برای دانشجویان و شاغلان در حرفه خسابداری فراهم شود.
حرفه حسابداری غالبا تکرار شوند است، جمع آوری، ثبت و پردازش اطلاعات مالی که اکثر شاغلان این حرفه با آنها روز و ماه و سال خود را سپری میکنند. اغلب حسابداران به دنبال تنوع هستند اما تا حدی نمیتوانند. نکته قابل توجه این است که کارهای روزانه حسابداری به یک حالت انفعالی درونی منتهی میشود، تکرار میتواند شرایطی فراهم آورد که در آن به ندرت میتوان لحظه اکنون و پیشرفت حرفه حسابداری را تجربه کرد. برای ایجاد تحول و تنوع در روند عادی و تکراری حرفه حسابداری، باید ساعتها و روزها را برای رسیدن به مطالب روز حرفه حسابداری به مطالعه پرداخت و حداقل سالی یک بار به تحقیق و پژوهش اختصاص داد. برای بسیاری از حسابداران این کار مستلزم دسترسی به مطالب و تحقیقات خارجی است. زیرا حرفه حسابداری در ایران جزیی لاینفک از جامعه بزرگ حسابداری بین المللی است و نتیجه هر تحقیقی در در هر جای دنیا میتواند بر روند و آینده حسابداری در ایران نیز تاثیر گذار باشد. هدف از تالیف این کتاب تامین نیاز علمی موجود در زمینه پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که پس از الزام شرکتهای فعال در سازمان اوراق بهادار تهران به ارائه صورتهای مالی بر اساس

این استانداردها، این نیاز به شدت احساس میشد.
به امید آن که مجموعه مبانی نظری و تحقیقاتی که در این کتاب گردآوری شده بتواند در توسعه پژوهشها و مطالعات مرتبط در سطح ملی موثر واقع شود و راهنمایی مناسب برای دانشجویان، محققان و شاغلان در حرفه حسابداری باشد. در نهایت، شایسته است از تمام عزیزانی که همواره مشوق و راهنمای اینجانب بوده اند تشکر و قدردانی نمایم.

​​​​​​​​* نحوه استناد به کتاب:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این کتاب ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
​​​​​​​
ربیعی, حیدر، ربیعی, یوسف،​​​​​​​ ۱400، خلاصه مبانی نظری و تحقیقات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS، تهران، انتشارات لیلاز، چاپ اول.
​​​​​​​* مشخصات کتاب:

مؤلفان: حیدر ربیعی و یوسف ربیعی​​​​​​​
ناشر: لیلاز
زبان: فارسی
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 500 نسخه
تعداد صفحات: 278
قطع: وزیری
شابک: 9786226245227

پیشرفت‌های سریع فعالیت‌های واحدهای انتفاعی در دهه­ های اخیر همراه با پیچیدگی سیستم ­های اطلاعاتی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را تشدید کرده است. یکی از مهم ترین الزامات حاکم بر تهیه و ارائه اطلاعات مالی با ویژگی­ های مزبور، تدوین استانداردهای حسابداری ورعایت آنها در عمل است. استانداردهای حسابداری ضوابطی­ است که واحدهای اقتصادی باید در فرآیند شناخت، اندازه­ گیری وانتقال اطلاعات مالی به استفاده ­کنندگان رعایت نمایند. اقتصادهای مدرن مبتنی بر معاملات فرا مرزی و جریان آزاد سرمایه هستند. بیش از یک سوم کل تراکنش ­های مالی فراتر از مرز­ها رخ داده و انتظار می­رود تعداد آن­ها افزایش یابد. در گذشته، باتوجه به اینکه کشورهای مختلف، هر یک استانداردهای حسابداری خود را داشتند، فعالیت ­های فرا مرزی این چنینی پیچیده بود. وقتی از استانداردهای ملی استفاده میشود، ممکن است مقادیر گزارش شده در صورت های مالی بر مبناهای متفاوتی محاسبه شوند. ممکن است قابلیت مقایسه، شفافیت و قابلیت اتکا زیر سوال باشد. برای رفع این پیچیدگی هم لازم است جزییات استانداردهای ملی  بررسی شود، زیرا حتی تفاوت کوچکی در الزامات می­تواند تاثیر بزرگی در اندازه ­گیری سود و ارزش شرکت ­ها، عملکرد مالی، وضعیت مالی گزارش­ شده شرکت داشته باشد.  این یکی از دلایل مهم ایجاد استانداردهای بین المللی گزارش­گری مالی (IFRS) است. با توجه به اهمیت این استانداردها از یک سو و الزامی شدن استفاده از آن برای شرکت‌های بزرگ بورسی و متوسط حسابداران و شاغلان در حرفه حسابداری باید سعی کنند تا سیر تکامل استانداردها و پیدایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، مفهوم، مزایا، چالش ­های توسعه و معایب به کارگیری  آنها را مرور نمایند به هدف بیشتر آشنا شدن با این موضوع است.

حسابداری زبان تجارت