آینده

درود خداوند آغازگر مهربانی و همه خوبیها بر شما باد.

گذشته، حال و آینده نشانه های زمان هستند که ما انسانها، آن را ساختیم تا مسیر زندگی و عمری که خداوند بما داده بسنجیم.

واقعا تنها زمانی که قابل لمس و درک میباشد، زمان حال است. گذشته مجموعه از رویدادهایی که در حال حاضر فقط در حافظه ما وجود دارد. اما نکته ای که قابل تامل میباشد این است: زمان حالی که اکنون آن را لمس، درک و تجربه اش میکنیم، ساخته همان رویدادهایی ذهنی ما بوده و از حافظه ما انسانها نشات میگیرد. هر تفکر، گفتار و رفتاری که در گذشته داشتیم خلاصه و به زمان حال تبدیل شد!!!

از این رو، اگر این تفکر را بپذیریم به این نتیجه میرسیم که آینده ای وجود ندارد. به عبارتی آینده یا فردا از تفکر، گفتار و رفتار زمان حال یا امروز آفریده خواهد شد. در واقع آینده آفریده ما انسانها میباشد و پیشاپیش خلقت نشده است. حالا با توجه به این نتیجه به دست آمده، این ما هستیم که تصمیم میگیریم که آینده و روزگار ما را چجوری بسازیم و از خود ما در فردا چه شخصیتی به نمایش میخواهیم نمایش بدهیم.

روزگارتان سرشار از نیکی باشد.