قانون طبیعت

معجزه زندگی دیگران باشیم

هیچ مخلوقی در #طبیعت برای خود #زندگی نمیکند . . .
#رودخانه ها، آب خود را مصرف نمیکنند!
#درختان میوه خود را نمیخورند!!
#خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند!!!
#گل، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد!!!!
#زندگی یعنی خدمت به دیگران، #قانون_طبیعت همین است . . .
پس اگر دیدیم کسی گره ای دارد و ما راهش را میدانیم #سکوت نکنیم!
اگر دستمان به جایی میرسد دریغ نکنیم!!
معجزه #زندگی_دیگران باشیم!
این #قانون_کائنات است . . .
خلاصه، #معجزه_زندگی دیگران که باشیم، بی شک کسی دیگر معجزه #زندگی ما خواهد بود.

#حیدر_ربیعی
#مشاور_ارشد_استراتژی_مالی_اقتصادی_و_سرمایه_گذاری
ارائه مشاوره مطمئن و هوشمند در پی سالها کسب دانش و تجربه
#طبیعت
#کسب_و_کار
#مدیران_خلاق
#مدیران_عامل
#محیط_زیست
#مشاوران_مالی
#تعالی_سازمانی
#اخلاق_حرفه_ای
#حرفه_حسابداری
#کتاب_حسابداری
#استراتژی_اقتصادی
#سرمایه_گذاری_در_بورس
#شرکت_خدمات_مشاوره_مالی_واقتصادی

https://wisgoon.com/pin/56013547