بازارهای سرمایه واسطه­ گری مالی را تسهیل میکنند. واسطه­ گری مالی فرآیندی است که در آن یک گروه نیازمند به سرمایه از گروهی دیگر که سرمایه مازاد برای سرمایه­ گذاری در دسترس دارد منابع مالی مورد نیاز خود را می­گیرد. واسطه­ گری نقشی مهمی در ایجاد توسعه اقتصادی دارد. بازارهای سرمایه از یک گروه سرمایهگذاران، سرمایه می­گیرند و از این منابع مالی جهت تامین نیاز مالی گروه (سرمایه­ پذیران) استفاده می­کنند. ​​​​​​​

قانون طبیعت

هیچ مخلوقی در طبیعت برای خود زندگی نمیکند . . . رودخانه ها، آب خود را مصرف نمیکنند! درختان میوه خود را نمیخورند!! خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند!!! گل، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد!!!! زندگی یعنی خدمت به دیگران، قانون طبیعت همین است . . . پس اگر دیدیم کسی گره ای دارد و ما راهش را میدانیم سکوت نکنیم! اگر دستمان به جایی میرسد دریغ نکنیم!! معجزه زندگی دیگران باشیم! این قانون کائنات است . . . خلاصه، معجزه زندگی دیگران که باشیم، بی شک کسی دیگر معجزه زندگی ما خواهد بود.
ادامه مطلب

آینده

آینده
درود خداوند آغازگر مهربانی و همه خوبیها بر شما باد. گذشته، حال و آینده نشانه های زمان هستند که ما انسانها، آن را ساختیم تا مسیر زندگی و عمری که خداوند بما داده بسنجیم. واقعا تنها زمانی که قابل لمس و درک میباشد، زمان حال است. گذشته مجموعه از رویدادهایی که در حال حاضر فقط در حافظه ما وجود دارد. اما نکته ای که قابل تامل میباشد این است: زمان …
ادامه مطلب

احترام به اصالت

احترام به اصالت
بزرگی فرمود: ابراز ارادت پیش از حد باعث کاهش ارزش نزد دیگران میشود. مبادا زیاد محبت کنید، زیرا در معرض تهمت و شک قرار میگیرید. با هر کسی مانند خود او باید رفتار کرد. احترام میگذارد، احترام بگذارید. جویای حال و احوال میشود، حال و احوال او نیز بپرسید. بگذارید به این نکته توجه کند که محبت شما جهت دار یا از روی بی کسی نیست، احترام به چیزی گذاشتید بنام …
ادامه مطلب

تئوری هزینه معاملات، ترکیبی از میان  رشته­ ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می­باشد. در تئوری هزینه معاملات شرکت­ ها عبارت است از سازمان متشکل از افراد که هر کدام دارای اهداف خاص خود دارند. تئوری هزینه معاملات شرکت­ ها به قدری بزرگ شده ­اند که جانشین بازار می­شوند و توان هدایت تولید و بازار معاملات را دارند. تئوری هزینه معاملات بر عکس تئوری­ های سنتی اقتصادی، رفتار انسان رفتار واقع بینانه در نظر می­گیرید. تئوری فرض می­کند که مدیران رفتار منطقی دارند، اما در بعضی مواقع آنان فرصت طلب هستند، به این صورت که رد برخی مواقع، مدیران استفاده از تمام روش ­ها و معاملات را ساماندهی می­کنند به جهت افزایش منافع شخصی تمایل پیدا می­کنند. چنین رفتاری فرصت طلبانه منجر به ایجاد رفتارهای نامطلوب برای شرکت­ ها و سهامداران است. این رفتار  نامطلوب مدیران به کنترل از سوی سهامداران نیاز دارد. فرض کنترل مدیران فرض مشترک تئوری هزینه معاملات با تئوری نمایندگی محسوب می­شود.تئوری هزینه معاملات و تئوری نمایندگی هر دو یک موضوع را بررسی می­کنند اما با دو دید متفاوت است. تئوری هزینه معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت­ طلب هستند، درحالیکه تئوری نمایندگی هزینه­ های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. تئوری هزینه معاملات فرض می­کند که مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه تنظیم می­کنند، در حالیکه تئوری نمایندگی فرض می­کند که مدیران به دنبال عایدی متفرقه هستند. واحد بررسی و تحلیل تئوری هزینه معاملات، معامله­ است. اما تئوری نمایندگی مدیر را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد. هر دو تئوری به یک مشکل می­پردازد: چگونه می­توان مدیر را متقاعد کرد تا منافع سهامداران به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟​​​​​​​

حسابداری زبان تجارت