باورهای غلط در مورد مدیریت ریسک

یکی از موضوعات مهم و حساسی که در نشست #همفکری با #معاونین_محترم_مالی_و_پشتیبانی #شرکتهای_توزیع_نیروی_برق، مطرح شد بحث برچالش #مدیریت_ریسک است. #باورهای_غلط در مورد #مدیریت_ریسک چیست؟

هر چند که این روزها #مدیریت_ریسک در رویکرد #مدیریت #فرآیندهای #کسب_و_کار گسترش پیدا کرده اما هنوز هم در #تجارت به عنوان یک #پتانسیل_منفی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که #مدیریت_ریسک، #فرآیندی است که به توانایی #تشخیص و استفاده بیشتر از #فرصت‌ها بستگی دارد.
هر چند این جمله که «#خطر معمولا با نتایج منفی همراه است»، درست است. اما #هدف #مدیریت_ریسک، #تشخیص_فرصت‌ها برای #سرمایه_گذاری بر روی توانمندی‌هایی است که یا پنهان‌اند و یا کم‌تر آشکار شده‌اند. بنابراین، می‌توانیم بگوییم گاهی اوقات روبرو شدن با #خطر، برای #دستیابی به #عملکرد بهتر و #موثرتر، ضروری است.
#مدیریت_ریسک، چارچوبی برای #پیگیری_مداوم و #بهینه_سازی #فرآیندهای یک #تجارت است. بر اساس #اصول_پیشرفت و #بهبود_مستمر، #مدیریت_ریسک، #فرآیندی در حال انجام است که به سادگی متوقف نمی‌شود. بنابراین، وقتی صحبت از #Risk management باشد، حتما جایی برای #بهبود_فرآیندها وجود دارد.

#حیدر_ربیعی