بازارهای سرمایه واسطه­ گری مالی را تسهیل میکنند. واسطه­ گری مالی فرآیندی است که در آن یک گروه نیازمند به سرمایه از گروهی دیگر که سرمایه مازاد برای سرمایه­ گذاری در دسترس دارد منابع مالی مورد نیاز خود را می­گیرد. واسطه­ گری نقشی مهمی در ایجاد توسعه اقتصادی دارد. بازارهای سرمایه از یک گروه سرمایهگذاران، سرمایه می­گیرند و از این منابع مالی جهت تامین نیاز مالی گروه (سرمایه­ پذیران) استفاده می­کنند. ​​​​​​​

باورهای غلط در مورد مدیریت ریسک

باورهای غلط در مورد مدیریت ریسک
هر چند که این روزها #مدیریت_ریسک در رویکرد #مدیریت #فرآیندهای #کسب_و_کار گسترش پیدا کرده اما هنوز هم در #تجارت به عنوان یک #پتانسیل_منفی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که #مدیریت_ریسک، #فرآیندی است که به توانایی #تشخیص و استفاده بیشتر از #فرصت‌ها بستگی دارد. هر چند این جمله که «#خطر معمولا با نتایج منفی همراه است»، درست است. اما #هدف #مدیریت_ریسک، #تشخیص_فرصت‌ها برای #سرمایه_گذاری بر روی توانمندی‌هایی است که یا پنهان‌اند و یا کم‌تر آشکار شده‌اند. بنابراین، می‌توانیم بگوییم گاهی اوقات روبرو شدن با #خطر، برای #دستیابی به #عملکرد بهتر و #موثرتر، ضروری است.
ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد مدیریت

تعیین اهداف کلان، برنامه ریزی رسیدن به اهداف و سیاست گذاری سازمانی به دو قطب مهم سازمان بستگی دارد، هوش و تجربه مدیرانی که برنامه ریزی و تعیین نقشه راه را به عهده دارند و نیروی انسانی که مجری آنها هستند... قبل از اینکه تشخیص دهید روش مدیریت خود را مشکل دارد یا خیر، بررسی کنید که توسط یک مشت کار شکن محاصره نشده باشید... قابل توجه مدیران مالی، بازرگانی و …
ادامه مطلب

تئوری هزینه معاملات، ترکیبی از میان  رشته­ ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می­باشد. در تئوری هزینه معاملات شرکت­ ها عبارت است از سازمان متشکل از افراد که هر کدام دارای اهداف خاص خود دارند. تئوری هزینه معاملات شرکت­ ها به قدری بزرگ شده ­اند که جانشین بازار می­شوند و توان هدایت تولید و بازار معاملات را دارند. تئوری هزینه معاملات بر عکس تئوری­ های سنتی اقتصادی، رفتار انسان رفتار واقع بینانه در نظر می­گیرید. تئوری فرض می­کند که مدیران رفتار منطقی دارند، اما در بعضی مواقع آنان فرصت طلب هستند، به این صورت که رد برخی مواقع، مدیران استفاده از تمام روش ­ها و معاملات را ساماندهی می­کنند به جهت افزایش منافع شخصی تمایل پیدا می­کنند. چنین رفتاری فرصت طلبانه منجر به ایجاد رفتارهای نامطلوب برای شرکت­ ها و سهامداران است. این رفتار  نامطلوب مدیران به کنترل از سوی سهامداران نیاز دارد. فرض کنترل مدیران فرض مشترک تئوری هزینه معاملات با تئوری نمایندگی محسوب می­شود.تئوری هزینه معاملات و تئوری نمایندگی هر دو یک موضوع را بررسی می­کنند اما با دو دید متفاوت است. تئوری هزینه معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت­ طلب هستند، درحالیکه تئوری نمایندگی هزینه­ های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. تئوری هزینه معاملات فرض می­کند که مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه تنظیم می­کنند، در حالیکه تئوری نمایندگی فرض می­کند که مدیران به دنبال عایدی متفرقه هستند. واحد بررسی و تحلیل تئوری هزینه معاملات، معامله­ است. اما تئوری نمایندگی مدیر را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد. هر دو تئوری به یک مشکل می­پردازد: چگونه می­توان مدیر را متقاعد کرد تا منافع سهامداران به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟​​​​​​​

حسابداری زبان تجارت